+48  505 915 112
0
0

Twój koszyk jest pusty

Zwroty

 

Produkt należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem, który jest dodawany do każdego zamówienia.Bardzo prosimy o wysyłkę zwrotu na adres magazynu sklepu:


Marcin Jankowski
Środkowa 5
96-321 Zabia wola
Tel: 519193231


Po weryfikacji zwrotu towaru przekażemy Państwu pieniądze na konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych.

Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu i zabezpieczeniu przesyłki.

Do paczki z produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

 

 

1.    
Zwrot oraz wymiana towarów, o ile nie noszą one żadnych oznak użytkowania i zapakowane są w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie są akceptowane:

a.    w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu,
b.    może nastąpić tylko po okazaniu oryginału paragonu kasowego lub faktury VAT. Brak oryginału paragonu kasowego lub faktury VAT skutkuje niemożliwością dokonania zwrotu lub wymiany towaru na inny.
2.    Zwrotem oraz wymianą objęte są wszystkie towary sprzedawane w sklepie www.nowetekstylia.pl


3.    
Wymiana towaru na inny polega na zwrocie towaru i zakupie nowego.

4.    
Kwota zapłacona za wszystkie towary zakupione w sklepie www.nowetekstylia.pl, , jest zwracana w taki sam sposób, w jaki była dokonana płatność:

a.    płatność gotówką oznacza zwrot gotówki,
b.    płatność kartą płatniczą oznacza zwrot, uznanie na tę samą kartę.

5.    
W wyjątkowych sytuacjach takich jak np. awaria czy zmiana systemu informatycznego kwota za artykuły nieobjęte ofertami specjalnymi jest zwracana na konto bankowe klienta w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu. W takich przypadkach, klienci proszeni są o podanie nr konta bankowego, na które zostanie dokonany przelew kwoty równowartej zwracanemu towarowi.

6.   
Do każdego zwrotu oraz wymiany wypełniany jest wewnętrzny FORMULARZ ZWROTU TOWARU, który musi zostać podpisany przez klienta oraz pracownika sklepu www.nowetekstylia.pl Formularz zwrotu towaru wypełnia pracownik sklepu. Oryginał formularza zwrotu towaru pozostaje w sklepie natomiast klientowi przekazywany jest kopia tego formularza.

7.   
Warunkiem przyjęcia przez sklep zwrotu, obok spełnienia zapisu pkt.1 powyżej, jest podanie na FORMULARZU ZWROTU TOWARU numeru telefonu oraz złożenie czytelnego podpisu klienta. Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu jeżeli klient nie poda nr telefonu i/lub nie złoży czytelnego podpisu na FORMULARZU ZWROTU TOWARU. Podany przez klienta nr telefonu służył będzie tylko do ewentualnego kontaktu z klientem w celu przeprowadzenia krótkiej ankiety dotyczącej przyczyn zwrotu, mającej na celu poprawę jakości obsługi oraz oferowanych towarów. Podany przez klienta nr telefonu nie będzie wykorzystywany do celów handlowych i reklamowych.

8.   
Jeżeli klient dokonał zwrotu wszystkich pozycji znajdujących się na paragonie fiskalnym wówczas paragon nie jest zwracany klientowi i załączany jest

do formularza zwrotu towaru.

9.   
Jeżeli klient dokonał zwrotu części pozycji znajdujących się na paragonie fiskalnym wówczas pracownik sklepu wykreśla te pozycje na oryginale paragonu stawiając obok nich parafkę, następnie na odwrocie paragonu robi zapis wykreślonych pozycji, stempluje pieczątką sklepu i podpisuje się imieniem

i nazwiskiem. Kserokopia obu stron paragonu pozostaje załączona do oryginału formularza zwrotu towaru i zostaje w sklepie a oryginał paragonu zwracany jest klientowi.

10.   
Jeżeli klient dokonał zwrotu wszystkich lub części pozycji znajdujących się na fakturze VAT wówczas pracownik sklepu wystawia klientowi korektę tej faktury.

11.   
Pisemne uwagi dotyczące zwrotu lub wymiany prosimy kierować   na adres:

a.    adres pocztowy: Obr.Poczty Gdańskiej 11/2 44 -100 Gliwice
b.    adres e-mail:   biuro@nowetekstylia.pl