+48  505 915 112
0
0

Twój koszyk jest pusty

Reklamacje

 

1.
Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Sklepem pod adresem ulica Obr.Poczty Gdańskiej 11/2 44-100 Gliwice  adres mail: biuro@nowetekstylia.pl lub Tel. 519 19 32 31


2.
Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera.

3.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

4.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Serwis zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

6.
W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta- Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub wymieni na nowy niewadliwy egzemplarz.

7. 
W przypadku, gdy naprawa lub wymiana  Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.